Groot assortiment groente- en biologisch geteelde zaden
Veel Phytophthora resistente pootaardappelrassen
Goede kwaliteit en scherp in prijs
Tuinartikelen en biologisch gewasbeschermingsmiddelen

6.onkruid- en mosbestrijding

Vanaf 1 november 2016 hebben wij geen onkruidbestrijdingsmiddelen meer te koop waarin de werkzame stof Glyfosaat is verwerkt.

AKKER VERGEET MIJ NIETJE

Het akkervergeet-mij-nietje (Myosotis arvensis) is een in België en Nederland algemeen voorkomende, tot 60 cm hoge plant uit de ruwbladigenfamilie (Boraginaceae). Het werd vroeger "middelst vergeet-mij-nietje" genoemd.
De vertakte stengels hebben vaak aan de onderzijde een bladrozet. De langwerpige tot ovaalvormige bladeren zijn langs de rand iets golvend en aan het eind spits. Stengel, bladen en kelkbladen zijn behaard.
De bloemen zijn 2-5 mm groot, en helder lichtblauw. Ze staan in kleine groepjes dicht bij elkaar. De vruchtkelkstelen zijn twee tot drie maal zo lang als de vruchtkelk zelf. De bekervormige vruchtkelk is tot iets minder dan de helft gespleten. De bloeiperiode loopt van mei tot laat in de herfst.

9999.Akkervergeet mij niet
 

AKKER-EREPRIJS

De akkerereprijs (Veronica agrestis) is een eenjarige plant die behoort tot de weegbreefamilie (Plantaginaceae). De plant komt van nature voor in Europa en in Noordwest-Afrika.
De behaarde plant wordt 7-30 cm hoog en heeft liggende stengels. De bladeren zijn gekarteld.
De akkerereprijs bloeit van april tot de herfst met witachtig, blauwgeaderde, 5-8 mm brede, alleenstaande bloemen, waarvan de bovenste slip blauw, soms roze, is. De stompe, zwak behaarde kelkslippen zijn eirond tot langwerpig. De randen van de kelkslippen bedekken elkaar onder de vrucht niet. De vruchtlobben zijn omhoog gericht.
De vrucht is een omgekeerd-hartvormige doosvrucht en is bezet met ongeveer evenlange klierharen. De vruchtstelen zijn meestal teruggebogen. De zaden hebben een mierenbroodje en worden daardoor verspreidt door mieren.
De plant komt vooral voor op vochtig tot droog, voedselrijk akkerland.
 

9999.Akker-ereprijs

GEEN GOED WERKEND MIDDEL BESCHIKBAAR

AKKERANDOORN

Akkerandoorn (Stachys arvensis) is een eenjarige plant uit de lipbloemenfamilie (Labiatae oftewel Lamiaceae). De plant komt van nature voor in West-Europa, West-Azië en Noordwest-Afrika en staat op de Nederlandse Rode lijst van planten als vrij zeldzaam en zeer sterk afgenomen.
De plant wordt 7 tot 30 cm lang en bloeit met bleekroze, soms witte, 6 tot 8 mm lange bloemen van juli tot in de herfst. De middelste slip van de onderlip is veel groter dan de zijdelingse. De bloemkroon is bijna net zo lang als de vijfslippige kelk. De kelk en schutblaadjes zijn kort behaard. De bloemen zitten met 2 tot 6 stuks in schijnkransen.
De rechtopstaande, liggende of opstijgende stengels zijn vaak aan de voet vertakt en klierachtig behaard. De onderste bladeren zijn eirond tot rond en hebben een iets hartvormige voet. De bovenste bladeren zijn langwerpig en zijn zittend of hebben een korte steel.
De zwart, glimmende splitvrucht bestaat uit vier nootjes.
Akkerandoorn komt voor op voedselrijke grond in moestuinen, akkerland en bermen.

9999.Akkerandoorn

GEEN GOED WERKEND MIDDEL BESCHIKBAAR
 

AKKERDISTEL

Akkerdistel is een meerjarig wortelonkruid, dit houdt in dat ze een hardnekkig wortelstelsel heeft wat bestaat uit diepe, ondergrondse strek vertakte wortels. De uiteinden van de wortels kunnen zorgen voor nieuwe uitlopers van de plant. Dit maakt dat de akkerdistel lastig te bestrijden is. De akkerdistel heeft lichtpaarse, geurende bloemen (zien eruit als ronde pluimbollen) die van grote variëren van 1,5 cm tot 5 cm groot, de bladeren zijn lang, smal en aan de randen stekelig. De akkerdistel komt op veel verschillende plekken voor bijv. op ruige oevers, graanakkers, open plekken in grasland, bermen, heide , ruigten, etc.

9999.akkerdistel

AKKERHOORNBLOEM

De akkerhoornbloem (Cerastium arvense) is een vaste plant uit de anjerfamilie (Caryophyllaceae). De bloei vindt plaats van april tot augustus.
De hoogte varieert van 5-25 cm, onder gunstige omstandigheden tot 40 cm. Naast een bloeiende opstijgende stengel zijn er meerdere niet bloeiende spruiten langs de grond. De witte bloemen zijn klokvormig, hebben een behaarde kelk en vormen van vijf tot vijftien bloemige schermen. De plant wordt wel eens verward met grote muur (Stellaria holostea).

9999.akkerhoornbloem
 

AKKERKOOL

Akkerkool (Lapsana communis) is een plant uit de composietenfamilie (Asteraceae). Er vormen zich kleine bloemhoofdjes op een vertakte stengel die tot 90 cm hoog kan worden. Akkerkool groeit op zowel bebouwde als onbebouwde grond, bijvoorbeeld langs wegen, dijken, in bossen en tegen muren.

9999.akkerkool

AKKERMUNT

Akkermunt (Mentha arvensis) is een vaste plant die behoort tot de Lipbloemenfamilie (Labiatae of Lamiaceae). Het is een plant van vochtige tot natte, voedselrijke grond: ze is te vinden op bouwland, aan waterkanten, in moerassige graslanden, langs vennen en in loofbossen. De plant komt van nature voor in Eurazië.
De zwak geurende plant wordt 15 tot 45 cm hoog en heeft een vierkante, holle stengel. De plant vormt zowel ondergrondse als bovengrondse uitlopers. De gesteelde, behaarde bladeren zijn eivormig tot elliptisch, 2 tot 6.5 cm lang en 1 tot 2 cm breed en hebben een getande bladrand.
Akkermunt bloeit van juli tot de herfst met paarse bloemen. De 2 tot 3 mm lange kelk is van binnen spaarzaam behaard en heeft bijna driehoekige kelktanden, die iets langer dan breed zijn. De bloemen zijn gerangschikt in twee schijnkransen.

9999.akkermunt
 

Het laatste nieuws

NIEUW VAN GARDENA

Nieuwe lijn kindergereedschap van Gardena. Nu kunnen de kinderen lekker in stijl in de tuin een handje mee helpen.

Zaadgids 2024

De nieuwe Zaadgids 2024 kunt u aanvragen.
Mail ons uw adresgegevens, dan zenden wij u een exemplaar toe.


Onze gratis nieuwsbrief vol met tips ligt 4x per jaar voor u klaar!


Het artikel is toegevoegd aan uw winkelmand.

Bekijk inhoud