Groot assortiment groente- en biologisch geteelde zaden
Veel Phytophthora resistente pootaardappelrassen
Goede kwaliteit en scherp in prijs
Tuinartikelen en biologisch gewasbeschermingsmiddelen

Meststoffen - potgrond - dcm - ecostyle - pokon - plagron - agriton

Klik op onderstaande LETTER buttons voor een snelkeuze.

ENKELVOUDIGE MESTSTOFFEN EN DIVERSEN

Enkelvoudige stikstofmeststof. Stikstofgebrek uit zich vaak in de bovengrondse plantdelen door een glazige vaalgroene kleur van de gewassen. (Nutramonsalpeter) verpakking 5 kilo

€ 6,45 zak ca. 5 kilo
Artikelnummer: 67601

Enkelvoudige kalium en magnesium meststof. Kalium bevordert het uitgroeien van de bloemknoppen en de opbouw van koolhydraten voor stevige en goed ontwikkelde planten.
Samenstelling 30% K, 10% MgO verpakking 5 kilo

€ 8,25 zak ca. 5 kilo
Artikelnummer: 67604

Enkelvoudige meststof. Magnesium zorgt voor een diep groene kleur van der bladeren. Het voorkomt bruin worden van coniferen en naaduitval.
Samenstelling 25% MgO, 50% SO3 verpakking 5 kilo

€ 6,95 verpakking 5 kilo
Artikelnummer: 67607

Enkelvoudige meststof. Heeft een positief effect op de wortelontwikkeling en de bloemaanleg, de zaadvorming en de afrijping van het gewas. Samenstelling 20% P verpakking 5 kilo

€ 6,35 verpakking 5 kilo
Artikelnummer: 67610

Ook wel Thomasslakkenmeel genoemd. Thomaskali is een waardevolle meststof met hoogwaardig kalium en een gegarandeerde fosfaatwerking. Het hoge magnesiumgehalte zorgt voor een mooi groen gazon en gewas. Thomaskali is basisch werkend en gaat de verzuring van de bodem tegen. Wordt in de herfst, winter of vroeg in de lente gestrooid. Bij voorkeur voor aanvang van de grondwerkzaamheden, zodat de voedingselementen optimaal in de bodem verdeeld kunnen worden. Bij een normale pH-toestand volstaat het gehalte aan kalk in Thomaskali. Bij een zure bodem of op advies van een bodemanalyse is extra kalkbemesting aangeraden. Thomasslakkenmeel is niet oplosbaar in water, maar gaat in de grond geleidelijk over in beter oplosbare verbindingen. Bij voorkeur moet thomasslakkenmeel dan ook in het najaar gestrooid worden.

Door de aanwezige (ongebluste) kalk verhoogt thomasslakkenmeel de pH van de grond en is zeer geschikt voor de bemesting van magnesiumbehoeftige zure zandgronden. Door de aanwezige sporen-elementen is thomasslakkenmeel met het oog op de gezondheid van het vee ook zeer geschikt voor de bemesting van grasland.

Werkt pH verhogend, dus goed voor zuurhoudende grond. In Korrelvorm, dus goed te strooien. Goede verhouding tussen de mineralen Fosfor, Kali en Magnesium, met door de Calcium een basische werking. Geeft stevigheid aan planten, waardoor betere ziektebestendigheid.
Siertuin: 7-10 kg per 100 m2, Groentetuin: 12-15 kg per 100 m2. Samenstelling: 15% kaliumoxide (K2O) oplosbaar in water, 6% magnesiumoxide (MgO) totaal 21% calciumoxide (CaO) oplosbaar in mineraal zuur.
Formule NPK 0-8-15(+6MgO)
verpakking 5 kilo

€ 7,65 verpakking 5 kilo
Artikelnummer: 67613

Een goede aanvulling op de normale bemesting. Het toedienen van kalk betekent een pH verhoging en helpt als de grond te zuur is, 54% zuurbindend verpakking 5 kilo

€ 4,25 verpakking 5 kilo
Artikelnummer: 67620

Universe snelwerkende kunstmest, samengesteld uit NPK 12+10+18 (Chloorarm). Gebruik voor algemene toepassing 5 kilo / 100 m2 verpakking 5 kilo

€ 11,95 zak ca.5 kilo
Artikelnummer: 67633

Snelwerkende stikstof. 46 % puur. Technisch oplosbaar. Verbruik niet meer dan 0,5 kilo tot 1,5 kilo per 100 m2 verpakking 5 kilo

€ 9,75 verpakking 5 kilo
Artikelnummer: 67636

Chloorarme meststof met snelle werking en een belangrijk starter effect voor sier-en groentetuin. Alle elementen zijn aanwezig in een uitgekiende verhouding, die rekening houdt met de huidige milieueisen.
Homogene korrelverdeling (2-4 mm), waardoor men een betere verdeling krijgt. Blaukorn valt gemakkelijker uiteen in contact met bodemvocht. Blaukorn, is vanwege de aanwezigheid van kaliumsulfaat, uiterst geschikt voor chloorgevoelige gewassen.
Is perfect te onderscheiden van andere producten, want de korrel is volledig blauw gekleurd. Toepassen: Eén soeplepel = ca. 20 gram. De basisbemesting een paar weken voor het zaaien of planten toedienen en inwerken. De bijkomende bemesting steeds strooien over een droog gewas. Toepassingsperiode: maart t/m september. Samengestelde meststof NPK bevattende magnesium en zwavel 12-8-16(+3) met sporenelementen. 12 %Stikstof totaal 5 % nitraatstikstof,
7 % ammoniumstikstof, 8 % Fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in water en neutraal ammonium-citraat
6,4 % fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in water
16 % Kaliumoxide (K2O) oplosbaar in water
3 % Magnesiumoxide (MgO) totaal 2,4 % Magnesiumoxide (MgO) oplosbaar in water
25 % Zwaveltrioxide totaal
20 % Zwaveltrioxide (SO3) oplosbaar in water
Sporenelementen:
0,02 % Boor (B) totaal
0,06 % IJzer (Fe) totaal
0,01 % Zink (Zn) totaal
Chloorarm.
Dosering:
Teelten: Kropsla, andijvie, selder, spinazie Basisbemesting (50 g/m2) Nabemesting (50 g/m2)

Voor Wortelen, schorseneren, radijzen, basis bemesting 40-50 g/m2 en nabemesting 50-60 g/m2

Voor Aardappelen, tomaten, augurken basisbemesting 50-60 gr/m2 en nabemesting 60 gr/m2 (2x)
Prei als basisbemesting 40-70gr.m2 Nabemesting 40-50 gr.m2 (2x)
Ajuin, sjalot basisbemsting 30-40 gr/m2 Nabemesting 30-40 gr/m2 (2x)
Koolplanten basisbemesting 80-90 gr/m2 Nabemesting 40-50 gr/m2 (2x)
Bonen basisbemesting 60-80 gr/m2
Erwten 30-40 gr/m2
Kleinfruit (aardbeien, ...) 40-60 gr/m2 en nabemesting 40-60 gr/m2
Fruitbomen 60-90 gr/m2 en nabemesting 30-50 r/m2
Sierplantent 50-80 gr/m2 en nabemesting 40-60 gr/m2 (2x)

Samenstelling: NPK=12-8-16+3 MgO verpakking 5 kilo

€ 12,25 verpakking 5 kilo
Artikelnummer: 67639

Tegen bruinverkleuring van coniferen. Zorgt voor mooie groene takken en verhoogt het weerstandsvermogen.
Spuiten: 150 gr./10 liter water.
Strooien: 2,5 kilo / 10-50 m2

Bevat 16% Magnesium sulfaat (opl.in water) en 32 % Zwaveltrioxide (opl.in water).

Dit bitterzout is niet geschikt voor consumptie. emmertje 1 kilo

€ 3,75 emmertje 1 kilo
Artikelnummer: 67641

Tegen bruinverkleuring van coniferen. Zorgt voor mooie groene takken en verhoogt het weerstandsvermogen.
Spuiten: 150 gr./10 liter water.
Strooien: 2,5 kilo / 10-50 m2

Bevat 16% Magnesium sulfaat (opl.in water) en 32 % Zwaveltrioxide (opl.in water).

Dit bitterzout is niet geschikt voor consumptie. verpakking 5 kilo

€ 10,45 verpakking 5 kilo
Artikelnummer: 67642

Een universele chloorarme meststof in granulaatvorm, met stikstof voor een optimale groei en fosfaat en kalium voor de bloei en sterkte van de plant. Samenstelling: Stikstof totaal: N 7%, waarvan nitraatstikstof NO3-N 2% en Ammoniumstikstof NH4-N 5%: Fosfaat (fosforpentoxide): P2O5 14% en Kaliumoxode: K2O 28% (zwaveltrioxide: SO3 25% en zwavel: S 10%).
Speciale meststof voor Agapanthus, maar ook ideaal voor vruchtdragende fruitgewassen als aardbeiplanten.
verpakking ca. 1500 gram

€ 4,25 verpakking
Artikelnummer: 67644

Microtop is een snelwerkende bladbemesting, die de voedingsstoffen magnesium en zwavel bevat, evenals borium en mangaan. Microtop bevat 15% MgO, 31% SO3, 1% B en 1% Mn (volledig wateroplosbaar). Alle voedingsstoffen zijn in water oplosbaar. Microtop voldoet aan de toenemende behoefte van gewassen voor micronutriënten en kan direct volledig door het blad worden opgenomen en heeft daardoor een snelle werking. Het vermindert snel en betrouwbaar magnesium-, zwavel-, borium- en mangaangebreken in gewassen. Microtop is geschikt voor gebruik als preventieve toepassing om tekorten te voorkomen voordat deze zich voordoen. Microtop maakt een snelle, gerichte en nauwkeurige toediening van boor en mangaan in combinatie met magnesium en zwavel mogelijk. Meerdere malen per groeistadium toepasbaar.
Dosering tijdens de groeiseizoen per gewas: Aardappelen: 5 maal 5 gram met m2; Bieten: 2-3 maal 2 gram vanaf 6-8 bladstadium per strekkende meter; Mais: 2 maal 20 gram bij 6-10 bladstadium per m2

€ 3,25 verpakking 500 gram
Artikelnummer: 67645

Borium heeft grote betekenis voor de celwandvorming, de waterhuishouding evenals de vorming van energierijke stoffen zoals suiker en zetmeel. Gebrek verschijnselen treden vaak op na perioden van droogte en uiten zich vooral door het optreden van ”hartrot”. Verdere uitingen: Misvorming en afsterving van de jongste bladeren, stagnerende groei, verdikte stengel en gescheurd weefsel.
Dit verschijnsel komt het meest voor op lichtere gronden. Met een kleine Boriumgift zijn veel problemen te voorkomen in alle knol, vruchtgewassen en mais.
Dosering ca. 5 tot max. 10 gram per 100 m2. Borium is goed oplosbaar in water en kan met sproeien gemakkelijk worden aangebracht.

€ 2,95 verpakking 250 gram
Artikelnummer: 67646

Kalkcyanamide meer dan een ongewone specialiteit onder de meststoffen. Niet alleen levert kalkcyanamide stikstof en kalk, maar daarenboven zijn er nog een reeks nevenwerkingen. Kalkcyanamide is een milieuvriendelijke meststof met meervoudige werking, en behoort tot de in de EG toegelaten meststoffen.

Op grond van zijn bijzondere samenstelling verzorgt kalkcyanamide de planten op ideale wijze met stikstof en levert de bodem de zo waardevolle kalk.
Wordt kalkcyanamide vóór het zaaien of planten uitgestrooid, dan moet met het zaaien of planten gewacht worden, tot de werkstof vrije cyanamide in ureum of ammonium is omgezet. De omzetting vindt alleen onder vochtige omstandigheden plaats. Oppervlakkige inwerking in de bodemkruim en ruim beregenen zal de omzetting versnellen. Na toepassing 20-30 dagen wachten voor opnieuw inzaaien.
Kalkcyanamide heeft een opmerkelijke nevenwerking, het bestrijdt ook slakken, verdrijft ritnaalden en andere schadelijke bodeminsekten. Is ideaal om grond in kassen te ontsmetten. Het bestrijdt tevens schadelijke bodemschimmels, als fusarium, phythohptora, sclerotinia en knolvoet.
Gebruik is 1-1,5 kilo per 10 m2
werkt alleen boven 18 graden Celcius. Moet zeker inwerken met regen (beregening) 4-5 x in 2-3 dagen verpakking ca. 5 kilo

€ 9,75 verpakking 5 kilo
Artikelnummer: 67653

Zwavel zure ammoniak is een stikstofmest. Dit kristallijne product bestaat uit
100% ammoniumsulfaat. Voordeel hiervan de stikstof spoelt niet uit.
De meststof is door het hoge zwavelgehalte (24%) sterk verzurend. De meststof
werkt vertraagd omdat de ammoniumstikstof eerst omgezet moet worden in
nitraatstikstof. Zwavel zure ammoniak werkt ook ph verlagend door de licht
zure werking. Wordt daarom ook vaak gestrooid bij zuur minnende gewassen
zoals azalea's, rhododendrons, aardappelen. Zwavelzure ammoniak werkt
verzurend (pH-verlagend) op de bodem en is dus minder geschikt voor gebruik
op zandgrond. Samenstelling: Stikstofmeststof 21 %; Ammoniumstikstof 60 %
wateroplosbaar; Zwaveltrioxide 24 % wateroplosbaar.
Gebruik gemiddeld : 3-4 kilo / 100 m2 verpakking ca. 5 kilo

€ 6,45 verpakking
Artikelnummer: 67656

Stikstofmagnesia (MAS) is een ammoniumnitraat meststof. Aan de
ammoniumnitraat is dolomiet toegevoegd. Dolomiet bevat magnesium
(Mg) dat een onmisbaar element is voor de plantengroei. Magnesamon
biedt enkele duidelijke voordelen boven kalkammonsalpeter, zoals:
geen verzurende werking. Magnesamon bestaat uit grove korrels die
eenvoudig gestrooid kunnen worden. De grove korrels zorgen wel voor
een vergrootte kans op verbranding. Advies: alleen Magnesamon
te strooien wanneer de zon niet schijnt en wanneer het zal gaan regenen,
zodat de mest direct kan worden opgenomen.
Samengesteld uit: 21,00% Stikstof totaal, 10,7 % nitraatstikstof, 10,3 %
ammoniumstikstof, 7,5 % MgO Magnesiumoxide oplosbaar in water,
11 % Calciumoxide oplosbaar in miteraalzuur.
Gebruik: 4-7 kilo / 100 m2 verpakking ca. 5 kilo

€ 6,45 verpakking
Artikelnummer: 67657

Bevat 45% fosfaat oplosbaar in water en neutraal ammoniumcitraat. Fosfaat
is in planten nodig voor de vorming van bepaalde eiwitten en andere
organische stoffen. Fosfaat is vooral belangrijk voor de wortelvorming en
de afrijping van zaden. Daarnaast speelt fosfor een rol bij de assimilatie en
dissimilatie, het transport van koolhydraten en de vorming van vetten.
Het element fosfor heeft de plant nodig als bouwstof voor de vorming van
bepaalde eiwitten en andere organische stoffen. De hoogte van de
fosfaatbemesting hangt af van de fosfaattoestand van de bodem en de
gewasbehoefte.
Samengestelling: Fosfaat (fosforpentoxide) 45 % oplosbaar in water en
neutraal ammoniumcitraat; Zwaveltrioxide 4,5 % wateroplosbaar
zwaveltrioxide; Zwavel 1,80 % wateroplosbaar zwavel; Calciumoxide
24 % oplosbaar in miteraalzuur. Gebruik 2-5 kilo / 100 m2 verpakking ca. 5 kilo

€ 6,45 verpakking
Artikelnummer: 67659

Deze meststof combineert een geringe hoeveelheid Stikstof (N) met een extra hoeveelheid Kali (K). Het hoog kali gehalte zorgt voor een extra sterke bladstructuur zodat het gras de winter goed doorstaat. Tevens krijgen planten een beter en sterker wortelgestel.
Gras krijgt voldoende voeding om de winter goed door te komen. In het voorjaar is weer voldoende voeding aanwezig om door te groeien. Het gazon behoudt zijn groene kleur en geeft het gras een extra sterke bladstructuur. Dosering 50-75 gram per vierkante meter. NPK= 5-9-32

€ 5,75 emmer 2,5 kilo
Artikelnummer: 67669

Deze meststof combineert een geringe hoeveelheid Stikstof (N) met een extra hoeveelheid Kali (K). Het hoog kali gehalte zorgt voor een extra sterke bladstructuur zodat het gras de winter goed doorstaat. Tevens krijgen planten een beter en sterker wortelgestel.
Gras krijgt voldoende voeding om de winter goed door te komen. In het voorjaar is weer voldoende voeding aanwezig om door te groeien. Het gazon behoudt zijn groene kleur en geeft het gras een extra sterke bladstructuur. Dosering 50-75 gram per vierkante meter. NPK= 5-9-32

€ 9,75 verpakking 5 kilo
Artikelnummer: 67670

Langzaam vrijkomende meststof, werkzaam 5-6 maanden. Speciaal voor bloembakken, balkon- en perkplanten, borders en sierstruiken. Gebruiksvriendelijk en veilig voor uw planten, geeft geen verbranding. Voor kamerplanten, balkon- en kuipplanten, 1 theelepel per liter potgrond op de pot strooien of door de potgrond mengen. Voor border en perkgoed 1 kilo per 10 vierkante meter oppervlakte, licht strooien en door harken. Voor rozen en sierstruiken 4 tot 6 theelepels per struik. samenstelling NPK 19-6-12

€ 6,15 500 GRAM
Artikelnummer: 67671

Langzaam vrijkomende meststof, werkzaam 5-6 maanden. Speciaal voor bloembakken, balkon- en perkplanten, borders en sierstruiken. Gebruiksvriendelijk en veilig voor uw planten, geeft geen verbranding. Voor kamerplanten, balkon- en kuipplanten, 1 theelepel per liter potgrond op de pot strooien of door de potgrond mengen. Voor border en perkgoed 1 kilo per 10 vierkante meter oppervlakte, licht strooien en door harken. Voor rozen en sierstruiken 4 tot 6 theelepels per struik. samenstelling NPK 19-6-12

€ 10,95 verpakking 1 kilo
Artikelnummer: 67672

Oplosbare meststof ter bevordering van de knopzetting. Met extra calcium ter stimulans van de vitaliteit en levensduur.
Dosering: 1 theelepel per liter water.
verpakking 400 gram

€ 4,85 verpakking
Artikelnummer: 67674

Langzaam werkende NPK meststof met sporenelementen. Voor een evenwichtige groei en bloei. Werkingsduur ca. 6-7 mnd.
N-P-K= 14-7-14 + 2 MgO
Dosering: 1 tablet per plant
inhoud emmertje 35 tabletten

€ 9,65 emmertje
Artikelnummer: 67676

Biologische bestrijding van de Buxusrups en Buxusmot. Professionele dosering: 1 zakje van 3 gram oplossen in 4 liter water, dit is voldoende voor 40m2 Buxus. Bij waarneming van rupsen direct al uw Buxus behandelen. Kan gemengd worden met TOPBUXUS Health-Mix. Zo kunt u eenvoudig en efficiënt in 1 moeite zowel de Buxusrups als de Buxusschimmel aanpakken. TOPBUXUS Anti Rups® is 100% veilig voor mensen en andere dieren, zoals bijen en (jonge) vogels die de behandelde rupsen opeten. verpakking 5 x 3 gram

€ 19,95 verpakking
Artikelnummer: 67693

TOPBUXUS HEALTH-MIX is een bladmeststof met spoorelementen op 100% natuurlijke basis.

TOPBUXUS HEALTH-MIX beschermt uw Buxus meteen, het versterkt de cellen en zet de plant harder zodat deze weerbaarder wordt tegen onheil van buitenaf, op deze manier krijgen ziektes geen vat op uw plant zodat u kan blijven genieten van uw Buxustuin. Indien u TOPBUXUS HEALTH-MIX regelmatig inzet creeert u tevens een frisgroen en glanzend blad

TOPBUXUS HEALTH-MIX is niet chemisch, makkelijk te verwerken en veilig in gebruik.
bruistablet 20 gram

€ 1,75 per bruistablet
Artikelnummer: 67694

TOPBUXUS HEALTH-MIX is een bladmeststof met spoorelementen op 100% natuurlijke basis.

TOPBUXUS HEALTH-MIX beschermt uw Buxus meteen, het versterkt de cellen en zet de plant harder zodat deze weerbaarder wordt tegen onheil van buitenaf, op deze manier krijgen ziektes geen vat op uw plant zodat u kan blijven genieten van uw Buxustuin. Indien u TOPBUXUS HEALTH-MIX regelmatig inzet creeert u tevens een frisgroen en glanzend blad

TOPBUXUS HEALTH-MIX is niet chemisch, makkelijk te verwerken en veilig in gebruik.
emmer 10 tabletten

€ 14,95 emmer 10 tabl.
Artikelnummer: 67695

TOPBUXUS HEALTH-MIX is een bladmeststof met spoorelementen op 100% natuurlijke basis.

TOPBUXUS HEALTH-MIX beschermt uw Buxus meteen, het versterkt de cellen en zet de plant harder zodat deze weerbaarder wordt tegen onheil van buitenaf, op deze manier krijgen ziektes geen vat op uw plant zodat u kan blijven genieten van uw Buxustuin. Indien u TOPBUXUS HEALTH-MIX regelmatig inzet creeert u tevens een frisgroen en glanzend blad

TOPBUXUS HEALTH-MIX is niet chemisch, makkelijk te verwerken en veilig in gebruik.
emmer 100 tabletten

€ 104,00 emmer 100 tabletten
Artikelnummer: 67696

De nieuwe basis meststof voor uw buxus planten! Nu kunt u net als de kweker uw buxusplanten bemesten en van mooie gezonde planten met glanzend groene bladeren profiteren! Na een uitgebreid onderzoek kon de ideale samensteling voor een buxus meststof worden gevonden. Het is belangrijk dat de buxus in de juiste periode de benodigde hoeveelheid aan zwavel, magnesium, calcium en kalium krijgt en dat de meststof de correcte NPK-verhouding heeft. Topbuxus “Grow” is een meststof die aan al deze eisen voldoet. De meststof wordt snel door de planten opgenomen en al snel zijn resultaten zichtbaar. U heeft zo binnen de kortste tijd krachtige en gezonde planten. Inhoud 500 g voor 10 m². verpakking 500 gram

€ 5,95 verpakking
Artikelnummer: 67697

De nieuwe basis meststof voor uw buxus planten! Nu kunt u net als de kweker uw buxusplanten bemesten en van mooie gezonde planten met glanzend groene bladeren profiteren! Na een uitgebreid onderzoek kon de ideale samensteling voor een buxus meststof worden gevonden. Het is belangrijk dat de buxus in de juiste periode de benodigde hoeveelheid aan zwavel, magnesium, calcium en kalium krijgt en dat de meststof de correcte NPK-verhouding heeft. Topbuxus “Grow” is een meststof die aan al deze eisen voldoet. De meststof wordt snel door de planten opgenomen en al snel zijn resultaten zichtbaar. U heeft zo binnen de kortste tijd krachtige en gezonde planten. Inhoud 5 kilo voor 100 m². emmer 5 kilo

€ 29,95 emmer 5 kilo
Artikelnummer: 67698

Het laatste nieuws

Nieuwe Zaadgids 2022

De nieuwe Zaadgids 2022 is klaar. Vaste klanten krijgen deze gids automatisch toegestuurd in de tweede helft November. Wilt u ook een exemplaar ontvangen? Mailt u ons…

Lees meer

Zaadgids 2021

De Zaadgids 2021 is uit. Wilt u een exemplaar ontvangen? Kunt u per email aanvragen.

Lees meer

RUFIX - TEGEN EIKENPROCESSIE RUPSEN

Is speciaal ontwikkeld om de overlast van de Eikenprocessierups weg te nemen. Rufix brengt een flinterdun laagje aan over de rups waardoor de (brand)haren aan de rups…

Lees meer

ZAADGIDS 2020

De zaadgids 2020 is uit. U kunt deze aanvragen.....

Lees meer

Onze gratis nieuwsbrief vol met tips ligt 4x per jaar voor u klaar!