Groot assortiment groente- en biologisch geteelde zaden
Veel Phytophthora resistente pootaardappelrassen
Goede kwaliteit en scherp in prijs
Tuinartikelen en biologisch gewasbeschermingsmiddelen

Groenbemesters en drachtplanten

Groenbemesting is het telen van een gewas ten behoeve van de organische stofvoorziening van de grond. Het gewas wordt niet geoogst maar in zijn geheel ondergewerkt of gecomposteerd. WAAROM GROENBEMESTING Door het onderwerken van de plantenmassa wordt de bodemstructuur verbeterd, het bodemleven geactiveerd en het humusgehalte verhoogd. Een groenbemester houdt bovendien de bodem bedekt, wat verstuiven of dichtslaan van de grond kan voorkomen. Op kale onbeteelde gronden spoelen veel voedingstoffen uit omdat er geen gewas is dat ze vasthoudt. Een groenbemester neemt deze voedingstoffen op waardoor ze behouden blijven. Een vlinderbloemige als groenbemester voorziet de grond bovendien van extra stikstof. Op de wortels van de vlinderbloemigen leven namelijk bacteriën die de stikstof uit de lucht kunnen binden. De bodem en de plant profiteren hiervan. Als laatste voordeel geldt dat de groenbemester bij een juist gebruik de groei van het onkruid onderdrukt. HET WERKEN MET GROENBEMESTING Een groenbemester wordt veelal alleen als nateelt geteeld. Na de groeiperiode wordt de groenbemester gemaaid. Hierna laat u de plantenmassa enkele dagen liggen. Vervolgens spit u de bestorven massa ondiep onder. U kunt het gewas ook uittrekken en composteren. Het maaien, spitten of uittrekken gebeurt op kleigrond meestal in het najaar, tegelijk met de organische bemesting. Op zandgronden kunnen deze bewerkingen ook in het voorjaar gebeuren.

Grootverpakkingen treft u aan onder de rubriek  -  LANDBOUWGEWASSEN

LUPINEN

Lupine is een snelgroeiende eenjarige vlinderbloemige, die vooral toegepast wordt als groenbemester en bodemverbeteraar.  Lupine is een éénjarige vlinderbloemige die goed stikstof vastlegt en weinig problemen geeft. Groenbemesters hebben een aantal wezenlijke functies: Het voorkomen van verliezen aan mineralen door uitspoeling (als vanggewas). Het op peil houden van het organische stofgehalte, resp. bevorderen van het bodemleven en structuur van de bodem. Het toevoegen van extra stikstof aan de bodem. Dit geldt alleen voor vlinderbloemige gewassen. Ook hier wel oppassen voor zaadvorming van onkruiden.
Bij Lupinen onderscheid men twee soorten, namelijk de bittere en bittervrije soorten. De soort die bitterstofvrij is kan ook als veevoer gebruikt worden. Blauwe en witte lupine vragen wat zwaardere grond, de gele lupine wordt meestal gebruikt om lichte, zure gronden te verbeteren.

BIOLOGISCH GETEELD ZAAD.
Blauwe Lupine wordt voornamelijk op zandgrond verbouwd. Het gewas stelt weinig eisen aan de grond maar het heeft wel veel vocht nodig om te ontkiemen. Voor groenvoer en groenbemesting kan lupine als hoofdgewas gezaaid worden vanaf half april. Zaaihoeveelheid: 1,5 kg per 100 m2 Voor groenbemesting zaaien juli-augustus. Geschikt voor zand- en dalgronden, Grondbedekking goed met lang gewas. Sterk vorstgevoelig. verpakking 250 gram / 15 m2

€ 4,15 verpakking
Artikelnummer: 1972

Vlinderbloemig. Blauwe Lupine wordt voornamelijk op zandgrond verbouwd. Het gewas stelt weinig eisen aan de grond maar het heeft wel veel vocht nodig om te ontkiemen. Zaaitijd juli-augustus. Geschikt voor zand- en dalgronden, Grondbedekking goed met lang gewas. Sterk vorstgevoelig. verpakking 500 gram / 30-40 m2

€ 2,75 verpakking
Artikelnummer: 675

Gele Lupine wordt voornamelijk op zandgrond verbouwd. Het gewas stelt weinig eisen aan de grond maar het heeft wel veel vocht nodig om te ontkiemen. Voor groenvoer en groenbemesting kan lupine als hoofdgewas gezaaid worden vanaf half april. Als stoppelgewas – mits vroeg gezaaid – heeft lupine een goede opbrengst. Zaaihoeveelheid 1,5 kg per 100 m2 Zaaitijd april - mei. Bodembedekking goed met lang loof. Sterk vorstgevoelig verpakking 500 gr / 30 m2

€ 3,80 verpakking
Artikelnummer: 676

MOSTERDZAAD

Gele mosterd is een veel gebruikte, snelgroeiende groenbemester met een vlotte grondbedekking. Gele mosterd kan gezaaid worden tot eind september. De kans op opslag is vrijwel nihil omdat het gewas erg vorstgevoelig is. Van nature is mosterd vatbaar voor verschillende nematoden. Door veredeling zijn de rassen die wij aanbieden resistent tegen nematoden zoals Heterodera schachtii en Heterodera betae (Bietencysteaaltje BCA). Gele mosterd kan tot ruim 1 meter hoog groeien en is geschikt voor alle grondsoorten. Zaaitijd augustus –september. Zaaihoeveelheid: 200-250 gram per 100 m2

 

BIOLOGISCH GETEELD ZAAD.
Gele mosterd. Kruisbloemig. Geschikt voor alle grondsoorten. Zaaitijd augustus - september. Bodembedekking zeer goed met lang loof. Sterk vorstgevoelig. verpakking 100 gram / 40 m2

€ 2,60 verpakking
Artikelnummer: 1973

Gele mosterd staat bekend als een uitstekende groenbemester. Eén van de meest onderscheidende eigenschappen van gele mosterd is dat je deze tot diep in de zomer kan zaaien gezaaid. Dit kan van augustus tot midden september. Dit is mogelijk omdat gele mosterd een snelgroeiende plant is die al snel zorgt voor een goede bodembedekking. De plant helpt dan ook mee aan het onderdrukken van onkruiden. In laboratoriumexperimenten is al uitgebreid aangetoond dat gele mosterd de kieming van onkruidzaailingen verstoren en onderdrukken. Mosterd is kruisbloemig. standaard verpakking 150 gram / 60 m2

€ 1,95 verpakking 150 gram
Artikelnummer: 685
€ 9,00 verpakking 1 kilo
Artikelnummer: 685A

PHACELIA

Phacelia is een snelgroeiend groenbemestingsgewas, dat niet verwant is aan andere cultuurgewassen. Het kiemt zelfs op een vrij droog zaaibed nog vlot. Het is wel gevoelig voor ongunstige bodem- en weersomstandigheden. Phacelia is zeer gevoelig voor nachtvorst. Onkruid wordt snel onderdrukt. Phacelia is ongevoelig voor nematoden (aaltjes). Dit gewas bloeit zeer uitbundig met paarse bloemen. Het is uitermate geschikt als bijenplant.

Phacelia zaaien is mogelijk van maart tot half augustus, op rijen met een afstand van 35 à 50 cm.
In augustus verminderen tot 20 cm, omdat de plant dan minder uitgroeit. Hoogte ongeveer 70 cm. Voldoet op alle grondsoorten. Zaaihoeveelheid: 100-120 gram per 100 m2    

BIOLOGISCH GETEELD ZAAD.
Bijenplant en Drachtplant. Geschikt voor alle grondsoorten. Zaaitijd april - augustus. Bodembedekking zeer goed met middellang loof. Sterk vorstgevoelig. verpakking 50 gram / 40 m2

€ 2,35 verpakking
Artikelnummer: 1974

Bijenplant en Drachtplant. Geschikt voor alle grondsoorten. Zaaitijd juli - augustus. Bodembedekking zeer goed met middellang loof. Sterk vorstgevoelig.

€ 1,95 verpakking 50 gram
Artikelnummer: 683
€ 22,50 verpakking 1 kilo
Artikelnummer: 7411

SERRADELLE

Een éénjarige vlinderbloemige, een kruipende plant. Goed geschikt voor lichtere gronden en waar weinig onkruid verwacht wordt (omdat seradella nogal traag opkomt). Bloeit langdurig en de lange penwortels zorgen voor drainage. Zaaien eind maart tot in mei op rijen, afstand 35 cm. 

 

BIOLOGISCH GETEELD ZAAD.
Serradella is een eenjarige vlinderbloemige, kruipende plant, zeer geschikt voor groenbemesting op de wat lichtere gronden. Serradella bloeit langdurig. verpakking 100 gram / 35 m2

€ 2,60 verpakking
Artikelnummer: 1977

SPURRIE

Bijenplant. Geschikt voor zand- en dalgronden. Zaaitijd juli - augustus. Bodembedekking goed met kort loof. Sterk vorstgevoelig verpakking 75 gr / 25-30 m2

€ 2,85 verpakking
Artikelnummer: 687

STOPPELKNOLLEN

Kruisbloemig. Geschikt voor alle grondsoorten. Zaaitijd juli - augustus. Bodembedekking goed met middellang loof. Stoppelknol is een traditioneel stoppel- voedergewas. Ook als groenbemesting
zijn stoppelknollen zeer geschikt. Geven veel humus Deze planten verrijken de grond en bedekken de bodem zodat onkruid en wind weinig kans. Verhoogt het organisch stof gehalte.
Stoppelknollen zijn tevens geschikt voor het gebruik in wildmengsels/wildakkers.
Weinig gevoelig voor vorst.
Zaaitijd mei-augustus. Zaaidosering: als groenbemester 500 gram / 1000 m2 verpakking 50 gr / 50 m2

€ 2,15 verpakking
Artikelnummer: 677

TAGETES

Teelt u gewassen, die gevoelig zijn voor wortellesieaaltjes (Pratylenchus penetrans) dan is het verstandig om Tagetes (afrikaantjes) als groenbemester op te nemen in uw teeltplan. Dit is een goede bestrijder tegen wortellesieaaltjes, waarvan populaties tot 99% vermindert kunnen worden. Tagetes is geen waardplant voor bieten- en aardappelcysteaaltjes en het meest bekende wortelknobbelaaltjes, zoals Meloidogyne chitwoodi. Tagetes produceert een stof, die dodelijk is voor het aaltje als het de wortels binnendringt. Behalve voor het bestrijden van wortellesieaaltjes is de teelt van Tagetes ook goed voor de structuur en organische stofgehalte in de bodem. Tagetes kan pas vanaf half mei worden gezaaid, omdat het gewas vorstgevoelig is. Vooral in de begin periode moet de grond voldoende vochtig zijn om goed te ontkiemen. Tagetes is geschikt voor alle grondsoorten en is goed bodem bedekkend, mits dicht gezaaid. Zaaitijd mei-juli.
Zaaihoeveelheid is 40-60 gram per 100 m2

 

Tagetes wordt gezaaid met als doel de aaltjes die in de bodem aanwezig zijn te verdrijven. Dit gebeurd door de aanwezigheid van sterk geurende plantdelen. Als groenbemester kan het in de nazomer worden verhakseld en ondergewerkt worden in de bodem. Geschikt voor alle grondsoorten. Zaaitijd april - juni. Bodembedekkend goed met kort loof. Sterk vorstgevoelig verpakking 25 gr / 50 m2

€ 2,85 verpakking
Artikelnummer: 682

Het laatste nieuws

Zaadgids 2023

Wilt u ook een zaadgids 2023 ontvangen?
Mailt u dan uw adresgegevens naar: info@zaadhandelvanderwal.nl

Lees meer

Nieuwe Zaadgids 2022

De nieuwe Zaadgids 2022 is klaar. Vaste klanten krijgen deze gids automatisch toegestuurd in de tweede helft November. Wilt u ook een exemplaar ontvangen? Mailt u ons…

Lees meer

Onze gratis nieuwsbrief vol met tips ligt 4x per jaar voor u klaar!