Groot assortiment groente- en biologisch geteelde zaden
Veel Phytophthora resistente pootaardappelrassen
Goede kwaliteit en scherp in prijs
Tuinartikelen en biologisch gewasbeschermingsmiddelen

Groenbemesters en drachtplanten

Groenbemesting is het telen van een gewas ten behoeve van de organische stofvoorziening van de grond. Het gewas wordt niet geoogst maar in zijn geheel ondergewerkt of gecomposteerd. WAAROM GROENBEMESTING Door het onderwerken van de plantenmassa wordt de bodemstructuur verbeterd, het bodemleven geactiveerd en het humusgehalte verhoogd. Een groenbemester houdt bovendien de bodem bedekt, wat verstuiven of dichtslaan van de grond kan voorkomen. Op kale onbeteelde gronden spoelen veel voedingstoffen uit omdat er geen gewas is dat ze vasthoudt. Een groenbemester neemt deze voedingstoffen op waardoor ze behouden blijven. Een vlinderbloemige als groenbemester voorziet de grond bovendien van extra stikstof. Op de wortels van de vlinderbloemigen leven namelijk bacteriën die de stikstof uit de lucht kunnen binden. De bodem en de plant profiteren hiervan. Als laatste voordeel geldt dat de groenbemester bij een juist gebruik de groei van het onkruid onderdrukt. HET WERKEN MET GROENBEMESTING Een groenbemester wordt veelal alleen als nateelt geteeld. Na de groeiperiode wordt de groenbemester gemaaid. Hierna laat u de plantenmassa enkele dagen liggen. Vervolgens spit u de bestorven massa ondiep onder. U kunt het gewas ook uittrekken en composteren. Het maaien, spitten of uittrekken gebeurt op kleigrond meestal in het najaar, tegelijk met de organische bemesting. Op zandgronden kunnen deze bewerkingen ook in het voorjaar gebeuren.

Grootverpakkingen treft u aan onder de rubriek  -  LANDBOUWGEWASSEN

TAGETES

Teelt u gewassen, die gevoelig zijn voor wortellesieaaltjes (Pratylenchus penetrans) dan is het verstandig om Tagetes (afrikaantjes) als groenbemester op te nemen in uw teeltplan. Dit is een goede bestrijder tegen wortellesieaaltjes, waarvan populaties tot 99% vermindert kunnen worden. Tagetes is geen waardplant voor bieten- en aardappelcysteaaltjes en het meest bekende wortelknobbelaaltjes, zoals Meloidogyne chitwoodi. Tagetes produceert een stof, die dodelijk is voor het aaltje als het de wortels binnendringt. Behalve voor het bestrijden van wortellesieaaltjes is de teelt van Tagetes ook goed voor de structuur en organische stofgehalte in de bodem. Tagetes kan pas vanaf half mei worden gezaaid, omdat het gewas vorstgevoelig is. Vooral in de begin periode moet de grond voldoende vochtig zijn om goed te ontkiemen. Tagetes is geschikt voor alle grondsoorten en is goed bodem bedekkend, mits dicht gezaaid. Zaaitijd mei-juli.
Zaaihoeveelheid is 40-60 gram per 100 m2

 

Tagetes wordt gezaaid met als doel de aaltjes die in de bodem aanwezig zijn te verdrijven. Dit gebeurd door de aanwezigheid van sterk geurende plantdelen. Als groenbemester kan het in de nazomer worden verhakseld en ondergewerkt worden in de bodem. Geschikt voor alle grondsoorten. Zaaitijd april - juni. Bodembedekkend goed met kort loof. Sterk vorstgevoelig verpakking 25 gr / 50 m2

€ 2,85 verpakking
Artikelnummer: 682

Het laatste nieuws

Zaadgids 2023

Wilt u ook een zaadgids 2023 ontvangen?
Mailt u dan uw adresgegevens naar: info@zaadhandelvanderwal.nl

Lees meer

Nieuwe Zaadgids 2022

De nieuwe Zaadgids 2022 is klaar. Vaste klanten krijgen deze gids automatisch toegestuurd in de tweede helft November. Wilt u ook een exemplaar ontvangen? Mailt u ons…

Lees meer

Onze gratis nieuwsbrief vol met tips ligt 4x per jaar voor u klaar!