Groot assortiment groente- en biologisch geteelde zaden
Veel Phytophthora resistente pootaardappelrassen
Goede kwaliteit en scherp in prijs
Tuinartikelen en biologisch gewasbeschermingsmiddelen

PLANT-  EN OOGST TIPS.

ALGEMENE ZAAI- en PLANTTIPS

Het is raadzaam altijd te zaaien en uit te planten op rijen of regels.(ook spinazie). U kunt dan heel gemakkelijk het kiemende groentezaad van kiemend onkruidzaad onderscheiden en daarna verwijderen. Ook gedurende het groeiseizoen is onkruidbestrijding door rijenteelt eenvoudig en snel uit te voeren.

Met uitzondering van wortel- en knolgewassen als radijs, wortelen, kroten en fijne bladgewassen als raapstelen en rucola, raden wij aan altijd voor te zaaien in zaaibakken. Vooral bij wisselvallig weer kan de ontkieming van zaden tegen vallen. Bij lagere temperaturen zullen onkruidzaden wel snel opkomen. Door onder glas, in de kas of binnenshuis voor te zaaien, kunt u het kiemproces op juiste wijze reguleren en in de hand houden. U dient bij het voorzaaien in elk geval te zorgen voor voldoende licht. Voorzaaien gaat erg goed in zaaibakken met speciale zaai- en stekgrond (door de fijne stuctuur). Eventueel kunt u ook gewone potaarde gebruiken vermengd met een deel scherpzand. Gebruik NOOIT bemeste tuinaarde. Na opkomst van de zaden wacht u tot de jonge plantjes hanteerbaar zijn en laat de plantjes tijdig afharden. De jonge planten mogen NOOIT direct van binnen naar buiten. Altijd een afhardingsperiode van 1 of 2 weken in acht nemen. 

Zaai het zaad net zo diep als het zaad groot is. Bij droogte iets dieper zaaien, dus het zaaisel met meer zand bedekken. Ook kunt u bij droog weer het zaaibed goed natmaken, zaaien en vervolgens afdekken met een nat gemaakte jutezak. Als het zaad begint te ontkiemen, dan de jutezak(ken) verwijderen. Dagelijks controleren. Regelafstanden bij zaaien en uitplanten aanhouden, zoals die op de zaadzakjes staan vermeld.

Ondanks onze uiterste zorg en toezicht op kwaliteit kan het gebeuren dat iets niet aan uw verwachting heeft voldaan.  Wij verzoeken u het gebruikte bestelformulier altijd zorgvuldig te bewaren. Niet alleen is het gemakkelijk voor u om na te gaan wat u het vorige seizoen aan zaden hebt besteld. Ook bij klachten is het raadzaam om het bestelformulier aan ons te kunnen laten zien. In de regel herleveren wij dan een verpakking, ondanks externe invloed.

Moestuin TV

Hieronder een video met nuttige teelt informatie over zaaien en oogsten van kropsla.

UIEN  -  oogsten, drogen en bewaren.

De uien en sjalotten alleen “klappen” wanneer deze winddroog zijn. Het loof altijd boven de laatste insteek van de schacht “klappen” (vakjargon: omknikken van de steel) Klappen, rooien en oogsten van een vochtig gewas verhoogt de kans op kop-en wondrot.
Zorgvuldig drogen en veel ventileren is het behoud van de kwaliteit van de uien. Daarbij speelt de bewaar temperatuur ook en grote rol. Het beste is de uien te rooien en diezelfde dag nog in kisten te laten drogen op een goede ventilerende plaats, bv. afdak en schuurtje. Het gebruik van gaasbakken wordt dan aangeraden. Het koprotschimmel groeit het snelst bij een temp. van 20-25 graden. De ontwikkeling van koprotschimmel is in het begin van het droogproces het gevaarlijkst. Bij voldoende vocht in de hals en een optimale groeitemperatuur zal de schimmel vanuit de hals snel de ui ingroeien. Professionele uienkwekers zullen de uien in de eerste dagen met warme lucht (30 graden die veel vocht kan opnemen) behandelen om zo snel mogelijk het vocht uit de uien te krijgen.

NUTTIGE LINKS NAAR INFORMATIEVE WEBSITES
Voor een informatieve website verwijzen wij u naar http://www.plantaardig.com/groenteninfo
Hier vind u allerlei informatie over zaaien en opkweken van groentegewassen, gewasbescherming en
bemesting. Veel nuttige tips, die wellicht ook voor u van toepassing zijn.
Wilt u bijvoorbeeld gedachten uitwisselen met medetuinders, of iets specifieks weten dan is het volgende
wellicht interessant voor u:  www.moestuinforum.nl

EEN LINK NAAR EEN WEBSITE WAAR U VEEL VOORBEELDEN KUNT ZIEN VAN ZIEKTES EN DIERLIJKE AANTASTINGEN:https://wiki.groenkennisnet.nl/display/BEEL/Beeldenbank

 

HULP BIJ TUINIEREN:  Handboek Ecologisch Tuinieren

Het Handboek ecologisch tuinieren is méér dan zomaar een boek vol nuttige tuintips; het geeft een complete visie op tuinieren en inzicht in al wat er leeft in een moestuin.

Wie de natuur als voorbeeld neemt en ermee samenwerkt, voorkomt heel wat problemen in zijn/haar moestuin. Met lekkere en gezonde groenten als resultaat. Van bodemzorg tot gewasbescherming, van bemesting tot ruim 80 verschillende teelten: dit boek biedt werkelijk al de informatie die een tuinier nodig heeft om succesvol aan de slag te gaan in een ecologische moestuin. Kortom, om te tuinieren als de beste.

De jarenlange praktijkervaring van de vele Velt-tuiniers vloeit in dit Handboek ecologisch tuinieren samen met wetenschappelijke gegevens. Deze grondig herwerkte editie bevat de nieuwste inzichten in verband met bodemleven, bodemzorg, bemesting en ziekten en plagen en geeft antwoord op zowat alle moestuinvragen.

Dit handboek is het resultaat van jarenlang zoek- en studiewerk van enkele Velt-ingenieurs. Het is een naslagwerk waarin je alle principes en technieken die op dit ogenblik in de ecologische teelt bekend zijn kan terugvinden. Maar daarnaast is het ook een praktische en overzichtelijke handleiding voor de amateurtuinier die in zijn moestuin biologische, gifvrije groenten wil kweken. Bij het maken van dit boek is men de hete hangijzers niet uit de weg gegaan. Problemen werden op een wetenschappelijke manier, maar steeds vanuit de ecologische visie en rekening houdend met het klimaat, bodem en tradities van ons land, benaderd en uitgediept. Zo kon men tot de juiste conclusies komen.  Auteurs: Greet Tijskens ,Geert Gommers, Lieven David en Frank Petit-Jean          
Dit boek kunt u online bestellen op  http://beweegt.velt.be/winkel/420#x


 ecologisch tuinieren

 

AALTJES, een onderschat probleem !!

Wanneer u bij het doorsnijden van de geoogste aardappelen onderstaand beeld aantreft, zal uw eerste gedachte zijn: aantasting phythoptora, die is doorgeslagen naar de knol. Dat is echter niet het geval.
aaltjes
De oorzaak van bovenstaande inwendige verkleuring is dat het Trichodorus-aaltje voorkomt in uw tuin. Een lastig te bestrijden plaag. Oorzaak is vaak een te eenzijdig teeltplan. Overwoekering van onkruid en of in combinatie met een slechte conditie van de bodem.. Het Trichodorus-aaltje Paratrichodorus teres ('vrijlevend wortelaaltje') komt met name voor op lichte zavelgronden in de gebieden Noordoostpolder, de Wieringermeer en op Texel. Het aaltje wordt aangetroffen in grondsoorten met een afslibbaarheid van minder dan 12% en een organische stofgehalte van minder dan 2%.
De aaltjes voeden zich aan worteltoppen van een scala aan gewassen. De wortel kan hierdoor zodanig beschadigd worden, dat ze stopt met groeien. De plant vormt nieuwe wortels, waardoor een afgeknot, vertakt en/of bossig wortelstelsel ontstaat. 
Bij aardappels kan de aantasting ook op de spruiten plaatsvinden welke dan sterk gaat kronkelen en langerekte bruine vlekken vertoont. Valplekken waarbinnen gezonde en beschadigde planten naast elkaar voorkomen, zijn het gevolg.
Bovendien kunnen de aaltjes zich binnen enkele dagen, gelokt door de plant, van dieper gelegen lagen naar de jonge wortels verplaatsen. Hoewel de grootste aantallen in of net onder de bovenste teeltlaag voorkomen, zijn ze vaak tot aan het grondwaterniveau te vinden.
Alle genoemde Trichodoridessoorten zijn overbrenger van het Tabaksratelvirus (TRV) en het vroege verbruiningsvirus van erwten (PEBV). Opvallend is, dat elke soort zijn eigen virusstam bij zich kan dragen. TRV kan grote kwaliteitsschade veroorzaken in aardappel (stengelbont en kringerigheid) en enkele bolgewassen (ratel in tulp en kartelrand in gladiool). 
Wat te doen? Zorg voor bodemverbetering. Teeltwisseling minstens 1:4 en gebruik natuurlijke afweer in de vorm van groenbemesting als nateelt. Bijvoorbeeld Japanse Haver. Tijdens de groeiperiode in het seizoen kan het bespuiten van Pireco (tegen bodem-aaltjes) de aantasting ook verminderen.

Het laatste nieuws

NIEUW VAN GARDENA

Nieuwe lijn kindergereedschap van Gardena. Nu kunnen de kinderen lekker in stijl in de tuin een handje mee helpen.

Zaadgids 2024

De nieuwe Zaadgids 2024 kunt u aanvragen.
Mail ons uw adresgegevens, dan zenden wij u een exemplaar toe.


Onze gratis nieuwsbrief vol met tips ligt 4x per jaar voor u klaar!


Het artikel is toegevoegd aan uw winkelmand.

Bekijk inhoud